Privacyverklaring

DenkendAan werkt met persoonsgegevens. Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij dan ook uit welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel én met wie wij deze gegevens delen.

Deze privacyverklaring is op alle diensten van DenkendAan van toepassing.

Ons websiteadres is: http://denkendaan-herinneringsmonumenten.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DenkendAan verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier of de gedenktekst in het formulier voor het bestellen van glaspanelen.

Waarom DenkendAan gegevens nodig heeft

DenkendAan verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om diensten of producten bij u af te leveren. Daarnaast kan DenkendAan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaart DenkendAan uw gegevens

DenkendAan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

DenkendAan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek DenkendAan herinneringsmonumenten

Op de website van DenkendAan worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DenkendAan gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

DenkendAan maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DenkendAan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DenkendAan heeft hier geen invloed op. DenkendAan heeft Google geen toestemming gegeven om via DenkendAan verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van DenkendAan zijn verbonden. DenkendAan kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar post<at>dirry.nl . DenkendAan zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

DenkendAan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ons contactformulier. De website van DenkendAan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

DenkendAan is als volgt te bereiken

Dirry de Bruin
Pascalweg 155
3076 JN Rotterdam
06 290 540 79
KVK: 56 40 33 05

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 17 januari 2020.